Helsingborg.io – Öppna data och api:er från Helsingborg Stad

Helsingborg.io (tidigare Öppna Helsingborg) är ett långsiktigt projekt av Helsingborgs stad. Projektet ska göra data från staden fritt tillgänglig för alla invånare, genom att publicera den som öppna data.

Öppna data

Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Den öppna datan används ofta i kombination med öppna data eller kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya tjänster, analysera verksamheten för större insikt i hur den fungerar eller av organisationer som behöver denna data för sin verksamhet.